Nové informace k zápisu

Nové informace k zápisu

Rada MČ Praha 11

schvaluje zápis dětí do mateřských škol dne 30.května 2018.

Z tohoto důvodu bude správní řízení posunuté na 31.května 2018.

Informace o přijatých dětech naleznete na našich webových stránkách ihned po rozhodnutí.