Informace k zápisu

Průběh přijímacího řízení:

1. Od 2. 5. 2022 je možno vygenerovat přihlášku na internetové adrese : 

https://zapisdoms-praha11.praha.eu ve formátu pdf

Porada a případná pomoc při generování přihlášek na Odboru školství a kultury ÚMČ Praha 11, Vidimova 1324/4, 149 00 Praha 11 – Chodov

Mgr. Taťána Ondráková, dveře č. 410 – po předchozí telefonické domluvě na čísle 267 902 343

2. Odevzdání přihlášky – termín 10. 5. a 11. 5. 2022

Zákonní zástupci mohou přihlášku do mateřské školy odevzdat těmito způsoby:

– do datové schránky školy jmjupzz

– emailem s uznávaným elektronickým podpisem na msmodleticka@gmail.com

– doporučeným dopisem na adresu školy Mateřská škola Madolinka, Praha 4, Modletická 1402, Praha 4, 149 00

– osobně v ředitelně školy, ve dnech 10. 5. od 13 -17 hodin a 11. 5. 2022 od 10,00 do 13,00 hodin  (řádně vyplněné dokumenty vložte do eurodesek)

Neúpně či chybně vyplněná přihláška a nebo dříve, či později zaslaná přihláška než v termínu zápisu je důvodem k vyřazení přihlášky z přijímacího řízení.

Bližší informace k zápisu jsou na webových stránkách školy – www.madolinka.cz

Bc. Lucie Havlíková