Informace k novému školnímu roku 2020/2021

Školní rok začíná 1. 9. 2020.

Rozdělení dětí do jednotlivých tříd bude vyvěšeno na vstupních dveřích školy.

Dne 3. 9. 2020 se sejdeme v 17 hodin na školní zahradě, kde vám sdělíme vše důležité k organizaci zájmových kroužků a dalších aktivit dětí.

Vzhledem k epidemiologické situaci zachováváme v září pravidla nošení roušek dospělých v šatnách, zvýšení hygienických podmínek, tedy zrušení adaptačního programu pro nové děti.

Doufáme, že i tak vše zvládneme tak, abychom zachovali komfort a nejlepší podmínky pro naše/vaše děti.

Ředitelka MŠ Bc. Lucie Havlíková