Den otevřených dveří 24.4.2024

Den otevřených dveří 24.4.2024

Den otevřených dveří v MŠ Madolinka proběhne 24.4.2024 od 10-11,30 hodin a od 15-16 hodin.

Informace k zápisu naleznete také na https://zapisdoms-praha11.praha.eu/skola/materska-skola-madolinka

Vážení rodiče!

Pro přijímací řízení pro školní rok 2024/25 je nezbytné využít elektronickou registraci k zápisu, kde si vygenerujete a vyplníte Žádost o přijetí dítěte. Generování bude možné od 25.4.- 16.5. 2024. 

Žádosti budeme přijímat v kanceláři školy  ve dnech 13. 5. 2024  od  13 – 17 hodin a 14.5. 2024 od 10-13 hodin.

Do vybrané mateřské školy donesete oběma rodiči podepsané formuláře a předáte je  předáte ředitelce nebo jí pověřené zástupkyni.

Zároveň se Žádostí budete odevzdávat vyplněný a lékařem potvrzený formulář Evidenční list dítěte. 

Žádosti lze podat i prostřednictvím soukromé datové schránky, nicméně následně je nezbytné dodat originální Evidenční list…

Řádně podané žádosti budou školou zpracovány do 4.6.2024, a od 16.6. 2024 můžete očekávat informaci o přijetí či nepřijetí dítěte.