Balíček pomoci Pražanům

Podle § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na základě předložené žádosti s čestným prohlášením (dále jen „žádost“) může ředitelka školy rozhodnout o prominutí úplaty a stravného ve školním roce 2022/2023

Minimální požadavky oprávněného žadatele směrem k příspěvkové organizaci dané usnesením ZHMP:

– Žadatel, který žádost podává, musí mít trvalé bydliště v hl. m. Praze.

Opatření spočívající v prominutí některé z úplat jsou přiznána žadateli, který splní alespoň jednu z následujících podmínek či pobírá některou z následujících dávek:

– příspěvek či doplatek na bydlení;

– okamžitou dávku v hmotné nouzi;

– přídavek na dítě;

– dávky pěstounské péče;

– čelí exekuci/insolvenci;

– po zaplacení nákladů na bydlení domácnosti zbyde méně než 200 Kč/osobu/den (u samostatně žijících osob 300 Kč/den) – do nákladů lze zahrnout i splátku hypotéky či družstevního podílu na nemovitost, ve které rodina bydlí.

Příslušné žádosti jsou ke stažení na našich webových stránkách v záložce Dokumenty a je třeba je předložit ředitelce školy nejpozději do 27.9.22 pro možnost přiznání slevy za měsíc říjen.

Pro možnost slevy na měsíc listopad je třeba žádost doložit nejpozději k 15.10.22….

Podrobnější informace obsahuje Výtah z vnitřního předpisu k Balíčku pomoci, který naleznete v sekci Dokumenty