Školní jídelna

Školní stravování v mateřské škole zajišťuje vlastní školní kuchyň, která je umístěna v hospodářském pavilonu. Při přípravě jídel postupuje školní jídelna podle Vyhlášky MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování a řídí se platnými výživovými normami. Stravování je v souladu se spotřebním košem, který stanovuje, jaké výživové požadavky má jídlo pro děti předškolního věku splňovat. 

V naší Mateřské škole je dětem je poskytována plnohodnotná strava, je zachována vhodná skladba jídelníčku, dodržována zdravá technologie přípravy pokrmů a nápojů, děti mají ve třídě stále k dispozici dostatek tekutin. Mezi jednotlivými jídly jsou dodržovány vhodné intervaly. Děti jsou motivovány k získání zdravých stravovacích návyků. Zdravé stravování je nedílnou součástí vize školy.

 • Obědy kuchařky MŠ převáží z kuchyně na pojízdných vozících a v kuchyňkách je přerozdělují dětem, k přípravě svačin se rovněž využívá prostor přípravné kuchyňky
 • Každý den (většinou dvakrát) je na jídelníčku ovoce i syrová zelenina
 • Děti dodržují dohodnutá pravidla při stolování
 • Děti mají na jídlo dost času, pomalejší jí podle potřeby
 • Jídlo se dětem vydává esteticky upravené, svačinu si děti berou samostatně, malým dětem je připravována na stolečky, jsou vybízeny, aby vše ochutnaly
 • Pít děti mohou dle potřeb během celého dne – čaj ovocný, bylinný, mošty, ovocné a zeleninové šťávy

Stravovací režim dětí

 • Dětem jsou podávána 3 jídla denně:
 • Dopolední svačina od 9:00 hod /její součástí je ovocný, nebo zeleninový talíř/
 • Oběd: vydávání mezi 12:00 a 12.15hod / polévka, hlavní jídlo/
 • Odpolední svačina: od14:30 hod dle věku dětí

Pitný režim

 • Děti si celoročně nosí vlastní lahve, za jejich obsah a čistotu jsou zodpovědní rodiče
 • Učitelka v případě potřeby dítěti pití doplní dle denní nabídky nápoje

Image

Hospodářka školky: Olga Pelantová
Kuchařky: Lenka Martinovská a Iveta Samková

Jídelníček
tento týden


Stáhnout zde

Postup při omlouvání dětí ze stravování

Nepřítomnost dítěte v MŠ lze oznámit:

1. Telefonicky ten den nejpozději do 8.00 hodin 

     Třída Berušek: 797 972 424

     Třída Kuřátek: 797 972 425

     Třída Žabiček: 797 972 426

     Třída Sluníček: 797 972 427

2. Osobně nejméně den předem – učitelce ve třídě, kam dítě dochází

V těchto případech není pro omluvený den započítáno “stravné “.

Stravné – Výše plateb

Celodenní stravné pro děti od 3- 6 let je 52 Kč 

Celodenní stravné pro děti s odkladem školní docházky je 55 Kč

Úhrada stravného

Platbu stravného je možno hradit dvěma způsoby.

Hotově, každé první úterý v měsíci v kanceláři MŠ (od 6:30 do 8:30) nebo bezhotovostně na účet MŠ v zálohových platbách.

Vyúčtování se provádí dvakrát ročně a zasílá se zpět na účet ze kterého platba přichází.

Facebook

Facebook reports: (#200) Provide valid app ID