Zápisy z tematických setkávání platforem – květen 2018

Zápisy z tematických setkávání platforem – květen 2018
5 26 02
Příjemce Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000523
Název projektu Podpora vzájemného učení pedagogů MŠ
Název platformy Centra kolegiální podpory (CKP)
Zaměření platformy Čtenářská pregramotnost
Složení platformy Vedoucí CKP – dvě učitelky/ředitelka MŠ
Datum zřízení platformy 1. 1. 2018

1. Zápis ze setkání platformy: CKP Praha MŠ Madolinka, Praha 4, Modletická 1402

Datum konání platformy:

Dne 23.5. 2018. proběhlo 5. setkání našeho Centra kolegiální podpory v počtu 6 účastníků + 2 vedoucí + 1 expert
Téma a délka setkání: Kniha, ke které se vracím, délka 3 hodiny
Cílem bylo: Sdílení zkušeností s výběrem zajímavých a kvalitních knižních titulů pro děti, výměna příkladů dobré praxe, čerpání inspirací

Obsah setkání:
1. Přivítání účastnic, stručné seznámení účastníků s plány rozvoje Centra, občerstvení

2. Představení vedoucích, expertů a účastníků
Na dnešním setkání jsme přivítali Bc. Zuzanu Kupcovou

3. Stručné shrnutí z minulého setkání –
Připomněli jsme si práci s knížkami „Kamil neumí létat“ – Jenifer Berneová, „O prasátku Lojzíkovi“ – Pavel a Táňa Ondrašíkovi, na jejichž příkladech jsme si mohli vyzkoušet, jak pracovat s dětským prožitkem a emocemi.

4. Seznámení s tématem setkání, s jeho formou a přibližnou délkou – Jak si najít v množství knížek tu správnou

5. Hlavní část a náplň setkání
Přehled a prezentace zajímavých a kvalitních dětských autorů a titulů, orientace na trhu, ocenění autoři, dobrá nakladatelství.
Rozdělení knih:
a) Obrázkové knížky (bilderbook) charakterizuje je krátký příběh, děj se opakuje, na 1 straně mají text a na 2 ilustraci
b) Klasické pohádky
c) Příběhy s dětským hrdinou (lidským, zvířecím)
d) Knihy o smrti
e) Dětská poezie

6. Diskuse
Probíhala průběžně, sdělovali jsme si své zkušenosti, oblíbené autory a tituly, ke kterým se s dětmi rádi vracíme a proč.

7. Aplikace do praxe
Vybrané knížky bychom si měli nejprve sami přečíst. Knížky hned dětem neukazujeme, zabalíme je např. do šátku a postupně odkrýváme tajemství, děti můžeme na příběh připravit, např. hledají po třídě obrázky dle daných indicií, které ukrývají hlavního hrdinu. Ilustrace v knize odkrýváme postupně a tak, abychom je nepřipravili o zážitek, tajemství a pointu. Některým dětem vyhovuje číst příběhy stále dokola a tím si tak zapamatují situace v ději, které se jim líbí a s kterými se chtějí ztotožnit, připomíná jim vlastní zkušenost, vysvětluje jim těžko zodpovězené otázky. Knížky, které se zabývají smrtí, můžeme použít jako oporu, když se něco takového stane v rodině, neboť smrt je součástí života a děti také potřebují o tomto tématu hovořit nebo tyto knížky můžeme nabídnout rodičům.

8. Souhrn hlavních bodů
Seznam novodobých autorů pro děti:
PETR HORÁĆEK, DAISY MRÁZOVÁ, PAVEL ČECH, KATARINA MACUROVÁ, PETR SÍS, ZUZANA POSPÍŠILOVÁ, JIŘÍ KAHOUN, DANIELA KROLUPPEROVÁ, OLGA ČERNÁ, VLASTA BARÁNKOVÁ, JIŘÍ ŽÁČEK, PAVEL ŠRUT, JAROSLAVA BLAŽKOVÁ, DANIELA FISCHEROVÁ, ESTER STARÁ,IVONA BŘEZINOVÁ, LENKA ROŽNOVSKÁ, EVA PAPOUŠKOVÁ, PETRA BRAUNOVÁ, OLGA MASIUKOVÁ, RADEK MALÝ, ZUZANA ŠPŮROVÁ, PETRA DVOŘÁKOVÁ, JULIA DONALDSON a AXEL SCHEFFLER, BRIGITE WENINGEROVÁ a EVE THARLETOVÁ, JENNIFER BERNEOVÁ, MÁRIA RÁZUSOVÁ-MARTÁKOVÁ, SAM MC BRATNEY, STJEPAN LICE, JIŘÍ DVOŘÁK, MARTINA ŠPINKOVÁ, IVA PROCHÁZKOVÁ, MILOŠ KRATOCHVÍL, ASA LIND, KATARÍNA KEREKESOVÁ a KATARÍNA MOLÁKOVÁ, PRZEMYSLAV WECTTEROWICZ a EMILIA DZIUBAKOVÁ

Dobré knížky vydávají nakladatelství:
ALBATROS, BAOBAB, PORTÁL, CESTA DOMŮ

Oceněné tituly např. „ŘVI POTICHU, BRÁCHO“ – Ivona Březinová, „PÍSEČNÝ VLK“ – Asa Lind, „DRAKA JE LEPŠÍ POZDRAVIT aneb o etiketě“ – Daniela Krolupperová, Miloš Kratochvíl

Orientace na knižním trhu:
Nejlepší knihy dětem – almanach odborníků, kteří doporučují dobré knihy
Magnesium litera – oceněné knihy
Ceny knihovníků SUSK
iliteratura.cz, databáze knih (recenze), návštěva knižního veletrhu

Závěr:
Příjemnou atmosféru jsme si užívali se Zuzkou Kupcovou, která nás s nadšením a poutavě provedla světem krásných a zajímavých knih pro děti, seznámila nás s tím, kdy a jak je využít, aby to bylo pro děti zajímavé. Ukázala nám, jak se orientovat na knižním trhu a podle jakého klíče si najít ty správné tituly.

Zapsala: Pavlína Šajdáková