Zápisy z  tematických setkávání platforem – duben 2018

Zápisy z  tematických setkávání platforem – duben 2018

1. Zápis ze setkání platformy: CKP Praha MŠ Madolinka, Praha 4, Modletická 1402

Datum konání platformy:

Dne 26. 4. 2018. proběhlo 4. setkání našeho Centra kolegiální podpory v počtu 8 účastníků + 2 vedoucí + 1 host + 1 přizvaný odborník.
Téma a délka setkání: Příběh s prožitkem, délka 3 hodiny
Cílem bylo: Sdílení zkušeností prožitkového učení, výměna příkladů dobré praxe, čerpání inspirací pro plánování a reflexi výuky

Obsah setkání:

1.
Přivítání účastnic, stručné seznámení účastníků s plány rozvoje centra – pozvánka na letní školy 23.-31. 7. 2018 v areálu MEVAS ve Vodňanech a 27.-28. 8. 2018 v Maršovicích (u Benešova)

2.
Představení vedoucích, expertů a účastníků – představení hostů – přizvaného odborníka sekce Podpora školám, paní Lenky Kurtevové a zástupkyně firmy ŠKOKOLKA.cz Mgr. Jany Martinové, která nám prezentovala interaktivní pohádky pro děti s kostými, scénářem a písničkami Zdeňka Nováka. S pomocí intuitivního scénáře a jevištního manuálu si děti mohou společně zahrát pohádku jako v divadle, např. pohádky pro starší děti – Zlatovláska, Cirkus, Jak Nebavína ukradla vánoční kouzlo a mladší děti – Perníková chaloupka, Červená karkulka, O veliké řepě a Sněhurka a sedm trpaslíků.

3.
Stručné shrnutí z minulého setkání – připomenutí práce s pohádkovým kufříkem – stručné sdílení zkušeností účastnic, které si pohádkový kufřík vyzkoušely v praxi. Zopakování si 5 bodů čtenářských strategií.

4.
Seznámení s tématem setkání, s jeho formou a přibližnou délkou – Co je to dětský prožitek a jak s ním pedagogové na cestě za poznáním mohou pracovat na základě emocí.

5.
Hlavní část a náplň setkání – seznámení s artefiletikou. Své emoce jsme si vyzkoušeli vyjádřit pomocí výrazové hry.

Na základě vybrané barvy jsme si představovali náš svět a zkusili jsme ho popsat, jak na nás skrze tuto barvu emočně působí, např.:
– zelená – svět je klidný, pohodový, přátelský, uklidňující, živoucí
– hnědá – představuji si smutný svět, který je zablácený, pochmurný, umazaný a zašlapaný
– žlutý – svět je veselý, prosvětlený, plný slunce, teplý
– červená – svět působí agresivně, neklidně, rychle, chaoticky, vášnivě a akčně
– modrá – v této barvě se svět zdá chladným, ale mírumilovným, uklidňujícím, duševním až ezoterickým

Práce s příběhem „O Kamilovi, který neumí létat“. Je to příběh o odlišnosti a o tom, že když spojíme své síly, tak vše zvládneme. Příběh jsme si poslechli, a protože je plný emocí, pomocí výrazové hry jsme s příběhem dále pracovali ve skupinách.
a) Výtvarné vyjádření – na dřevěný rám potažený potravinářskou folií jsme si emočně příběh barevně zaznamenali (děti mohou využít prstové barvy), a pak jsme o obrazu vedli reflektivní dialog (vyjadřovali a popisovali jsme svoje pocity)
b) Pohybové vyjádření příběhu – v prostoru jsme znázorňovali ptačí hejno a jeho let – formace
c) Grafomotorické zapojení – nejprve jsme byli seznámeni prostřednictvím videa s letem špačků, a potom jsme měli za úkol pastelkami vytečkovat na papíru vzlet hejna a loping (výkruty)
d) Hudební vyjádření – vytváření zvuků hejna špačků – šustění igelitovým pytlíkem, mačkání plastové lahve, chrastění plechovkou naplněné čočkou apod.
e) Inkluzivní zapojení – zhodnocení příběhu, reflexe (Jak se Kamil asi cítil? Proč se nenaučil létat? Proč pouze četl knížky? Jak pomohl hejnu? aj.)

6. Diskuse
Probíhala průběžně, projevovali jsme různé náhledy na stejná témata, sdělovali jsme si své prožitky z aktivit a diskutovali jsme nad nabídkou zajímavých knižních titulů pro děti:
Šedík a Buby – Ester Stará, Milan Starý
Vědí draci o legraci – Daniela Krolupperová
7 návyků šťastných dětí – Sean Covey
O prasátku Lojzíkovi – Pavel a Táňa Ondrašíkovi

7. Aplikace do praxe
V rámci skupin jsme si vyzkoušeli práci s knihou O prasátku Lojzíkovi – je to příběh o odlišnosti a přátelství plný emocí, který jsme si hned zkusili ztvárnit v praxi s využitím co nejvíce prožitkových dovedností – matematické, rozumové, hudební, pohybové, verbální aj.

8. Souhrn hlavních bodů
a) U prožitku jsou velice důležité emoce, které lze vyjadřovat pomocí artefiletiky, díky nimž se děti mají možnost vyjádřit k tomu, jak se jim daná činnost líbila a co při ní prožívaly. Děti při vyjádření emocí tak získávají pocit sounáležitosti, rozvíjejí své sebevědomí, překonávají strach z vyjádření vlastního názoru a mohou své pocity srovnávat s emocemi svých vrstevníků.
b) Jednu činnost lze ztvárnit odlišným způsobem.
c) Při práci s příběhem myslet na to, aby se prožitkové dovednosti a techniky vzájemně prolínaly.
d) Důležitá je i reflexe, reflektivní dialog, kdy si s dětmi zopakujeme to, co se dozvěděly, co v nich příběh vyvolal za emoce.

Závěr:
Setkání opět proběhlo ve velice příjemné atmosféře, navzájem jsme se obohatili svými zkušenostmi a nápady. Odnesli jsme si to, jak je důležité vybírat dětem kvalitní knižní tituly, pomocí nichž zprostředkováváme příběh, který by měl u dětí vyvolávat emoce, fantazii, zkušenosti a inspiraci do života. S dětmi je třeba hovořit o emocích, které se v příběhu skrývají a učit je, jakým způsobem lze tyto emoce vyjadřovat. Oživili jsme si pojem artefiletika a v praktických ukázkách na příbězích s prožitkem jsme si zkusili propojovat výrazové hry, různé techniky a dovednosti a vést reflektivní dialog (při něm se rozvíjí komunikační a sociální dovednosti a dítě se v něm učí konkrétním věcem).

Další setkání bude 23. 5. 2018 od 16:00 a hlavním tématem bude „Kniha, ke které se vracím“

Zapsala: Pavlína Šajdáková, zrevidovala Lucie Havlíková