Zápis ze setkání CKP – leden 2018

Centrum kolegiální podpory v oblasti čtenářské pregramotnosti

Adresa: Mateřská škola Madolinka, Modletická 1402, Praha 4

 

Dne 25. 1. 2018 proběhlo setkání v našem Centru kolegiální podpory o celkovém počtu účastníků 12 + 2 vedoucí

Téma setkání bylo „ Víte, na co máme knihy, aneb Endele, mendele, budeme si hrát!“  s přizvaným expertem Mgr. Hanou Nádvorníkovou

 

Obsah setkání:

  1. Seznámení účastníků s účelem Centra, jejich vedoucími a se sebou navzájem

Přivítání, představení, učitelky – jmenovky (nalepit na oblečení)

Diskusní kruh – jaké knížky a příběhy využívají učitelky v zimním období

 

  1. Hana Nádvorníková seznámila účastníky setkání se svým oblíbeným příběhem od autorů Milena Lukešová – Jan Kudláček “ Jakub a bílá zima“

Setkání má být inspirací, jak je možné pracovat s příběhem, jaké aktivity využívat s dětmi + další vzájemné obohacení o náměty na práci.

Práce s knihou byla uvedena příběhem:  Byl jednou jeden kluk, který bydlel u lesa v hájence (co je to hájenka, jak vypadá…) a jeho jméno začínalo na hlásku J. Jak se asi mohl jmenovat? (Jan, Jirka…. Jakub)

Zaklínadla na přivolání zimy  – MRAKY, MRAKY, DEJTE NÁM SNÍH TAKY…

LEDNE, LEDNE, LEDNE, AŤ UŽ VLOČKA NA ZEM SEDNE…

PH ,,Na bílého koníka,, (papírové koule, látky, sněhové vločky…..využití trianglu, bubínku, rolniček…)

A za chvíli bylo všude plno sněhu. Jak se vše změnilo?

Sněhulák lavička, kůň, kopec, strom…

Hra ,,Co se skrývá pod závějí?,, –  pod látkou schované předměty – děti hádají….. spojené s popisem

Najednou bylo všude bílo.

Co vše mohlo být bílé? (rytmizace, tleskání, pleskání, dupání….)

BÍ-LÁ ZI-MA , BÍ-LÁ LOU- KA , BÍ- LÁ STŘE-CHA

Jakub měl ze sněhu hroznou radost, už promýšlel, co všechno bude na sněhu dělat. Na co se asi těšil?

Společná improvizace – zimní radovánky (jak se kloužeme, sáňkujeme, andílka…)

Jenže ne všichni obyvatelé lesa měli ze sněhu také takovou radost (zvířátka) – Dramatizace – jedno dítě Jakub, ostatní jsou zvířátka a stěžují si Jakubovi – Jakub je lituje.

Co myslíte, že Jakub asi udělal? – Návrhy dětí (zajíček, srneček, veverka…)

Pohybová improvizace – co a jak zvířátka pomáhala udělat

Co se mezitím stalo ve vsi? – děti si postavily sněhové městečko…Jakub domeček nemá, jak se cítí? ( sám, smutně, opuštěně…), nakonec mu pomůže Eliška.

  1. Charakterizace příběhu – jak příběh zapůsobil

Zkusit najít v činnostech cíle k čtenářské pregramotnosti (společná aktivita, napsat na lístečky a dát do kruhu). Přečíst – najít cíle postojové, dovednostní lístečky ( splnění přání, kamarádství, dobrý skutek, vztahy, tolerance, laskavost, vzájemná pomoc, radost z přátelství, pomoc, něžné ilustrace…)

– lidské hodnoty

  1. Rekapitulace a reflexe učitelek – co si ze setkání odnáší, co si s dětmi vyzkouší
  2. Úkol na příště – co jsem použila, nový nápad, nové využití

Jaký příběh bych vyzkoušela, jak to ztvárnila, jaké aktivity, vlastní využití.

Co bych použila – hudební činnosti, výtvarné vyjádření (stopy, sníh…), dramatizace zvířátek, zimních sportů, rozšíření slovní zásoby…

 

Zapsala dne 27. 1. 2018

Vendula Vojtová