POZVÁNKA NA ČERVNOVÉ SETKÁNÍ V CENTRU KOLEGIÁLNÍ PODPORY

POZVÁNKA NA SETKÁNÍ V CENTRU KOLEGIÁLNÍ PODPORY
V OBLASTI
ČTENÁŘŠKÉ PREGRAMOTNOSTI

TÉMA: DESATERO DOBRÉHO PŘEDČÍTAJÍCÍHO

Místo setkání:
Mateřská škola Madolinka, Praha 4, Modletická 1402

Datum setkání:
21. 6. 2018 od 16 hod

Vážené kolegyně, vážení kolegové, přátelé školy,
srdečně Vás zveme na další setkání Centra kolegiální podpory v čtenářské pregramotnosti.

Sebou si prosím přineste svou oblíbenou knihu, ke které se rádi vracíte, navážeme na květnové téma a rozvineme jej.
My pro Vás budeme mít připravené zajímavé informace, malé občerstvení, čaj i kávu. Předpokládaná délka setkání je cca 3 hodiny.

Moc se na Vás těšíme.

S pozdravem,

Vedoucí Centra: Bc. Lucie Havlíková
Pavlína Šajdáková