Ceny a platby

Úplata za vzdělávání (školné)

školní rok 2022/2023: 1 130,- Kč měsíčněStáhnout

Klub rodičů

Ve škole funguje Klub rodičů a přátel školy, z jehož prostředků jsou hrazena divadelní představení,kulturní akce, výlety a dárky dětem apod.

Roční příspěvek klubu rodičů

předškoláci: 2000 Kč
ostatní: 1000 Kč

Facebook

Facebook reports: (#200) Provide valid app ID
Image

V MŠ MADOLINKA POZNÁVÁME KULTURY NAŠICH SOUSEDŮ II.
CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001969 je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na podporu mateřských, základních a středních škol především ve vztahu vytváření inkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (dětí s OMJ). Realizace projektů přispěje k sociální soudržnosti, chápání a respektování sociokulturní rozmanitosti a vztahu k okolnímu prostředí, k porozumění a toleranci odlišných kultur.

Image

Projekt OP VVV „Podpora vzájemného učení pedagogů MŠ“
reg. č.: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0021278

Šablony III. pro MŠ Madolinka
Číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0021278