Prázdninový provoz – léto 2023

Vážení rodiče, jelikož letos o prázdninách bude probíhat kompletní rekonstrukce varny (školní jídelna), budete mít možnost přihlásit své děti do jiných mateřských škol MČ Prahy 11. Přihlášky na prázdninový provoz do těchto MŠ budou probíhat 4,5/2023. Považujte tuto informaci, jako informativní pro případ, že již budete plánovat dovolenou, děkuji za pochopení, ředitelka školy MŠ Madolinka Pro rodiče Rok 2023 MŠ … Read More

Balíček pomoci Pražanům

Podle § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na základě předložené žádosti s čestným prohlášením (dále jen „žádost“) může ředitelka školy rozhodnout o prominutí úplaty a stravného ve školním roce 2022/2023 Minimální požadavky oprávněného žadatele směrem k příspěvkové organizaci dané usnesením ZHMP: – Žadatel, … Read More