Image

Třída Berušky


Třída Berušek má homogenní uspořádání, ve třídě je 24 dětí ve věku od 3 – 4 let. Hlavním cílem vzdělávání a výchovy je vedení k samostatnosti v sebeobsluze, hygieně a stolování, postupné si přivykání na každodenní činnosti a režim mateřské školy, rozvíjení komunikace s ostatními dětmi, učitelkami a také s dospělým personálem MŠ. Ve třídě se pracuje zejména individuálně, podle potřeb dětí, děti si samy mohou určit, zda se do kolektivní činnosti zapojí či ji budou jen pozorovat. Nejdůležitější činností této věkové skupiny je hra.

Učitelky

Image

Blanka Horká

Vystudovala pedagogické odborné vzdělání na SPgŠ v Praze. Zaměřuje se na hudebně pohybové chvilky, výborně hraje na klavír. Ráda pracuje s odpadovým materiálem a vytváří s dětmi kreativní výrobky. Vede kroužek Logohrátek.
Image

Hana Frühaufová

Vystudovala pedagogicko odborné vzdělání na SPGŠ Futurum v Praze. Specializuje se na práci s tříletými dětmi a na spolupráci s rodiči při přípravě vstupu dítěte do MŠ. Ve své práci se nejvíce zaměřuje na dramatické a hudebně-pohybové činnosti. Ráda tráví čas v přírodě, baví ji sport.

Facebook

Facebook reports: (#200) Provide valid app ID