Úřední deska


Stáhnout

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 2019

Stáhnout

Výsledné školné pro školní rok 2018/19

Stáhnout

Kritéria pro přijímání děti pro školní rok 2019 - 20

Stáhnout

Evidenční list pro dítě v MŠ

Stáhnout

Vnitřní řád školní jídelny

Stáhnout

Výroční zpráva 2017/2018

Stáhnout

Střednědobý výhled k vyplnění

Stáhnout

Příspěvkové ořganizace zřizované USC

Stáhnout

Výkaz zisku a ztrát

Stáhnout

Školní řád 2019

Stáhnout

Školní vzdělávací program

Stáhnout

Šablona pro MŠ Madolinka

Stáhnout

Pověřenec GRPD

Stáhnout

Zřizovací listina

Stáhnout

Finanční plán 2017

Stáhnout

Návrh rozpočtu a střednědobý výhled 2019

Stáhnout

Neinvestiční náklady 2018

Stáhnout

Rozvaha 2018

Stáhnout

Rozvaha 2018 - příloha

Facebook

Facebook reports: (#10) To use 'Page Public Content Access', your use of this endpoint must be reviewed and approved by Facebook. To submit this 'Page Public Content Access' feature for review please read our documentation on reviewable features: https://developers.facebook.com/docs/apps/review.
Image

Projekt OP VVV „Podpora vzájemného učení pedagogů MŠ“
reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000523

Šablony II. pro MŠ Madolinka
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014891
je spolufinancován Evropskou unií.
Od 1.9.2019 do 31.8. 2021 bude v MŠ Madolinka realizován projekt
„Šablony pro MŠ Madolinka“. Projekt je zaměřen na podporu rozvoje čtenářské a matematické pregramotnosti, kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a podporu osobnostního a sociálního rozvoje pedagogů, sdílení zkušeností a spolupráce s rodiči dětí MŠ.

Image

Projekt
V MŠ MADOLINKA POZNÁVÁME KULTURU NAŠICH SOUSEDŮ
CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001285
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat:
Osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z MŠ do ZŠ, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.

©Rubiq 2018