Úřední deska


Stáhnout

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 2019

Stáhnout

Výsledné školné pro školní rok 2018/19

Stáhnout

Kritéria pro přijímání děti pro školní rok 2019 - 20

Stáhnout

Evidenční list pro dítě v MŠ

Stáhnout

Vnitřní řád školní jídelny

Stáhnout

Výroční zpráva 2017/2018

Stáhnout

Střednědobý výhled k vyplnění

Stáhnout

Příspěvkové ořganizace zřizované USC

Stáhnout

Výkaz zisku a ztrát

Stáhnout

Návrh rozpočtu 2018 list 2

Stáhnout

Návrh rozpočtu 2018 list 1

Stáhnout

Školní vzdělávací program

Stáhnout

Školní řád 2017

Stáhnout

Výroční zpráva 2017

Stáhnout

Finanční plán 2017

Stáhnout

Šablona pro MŠ Madolinka

Stáhnout

Pověřenec GRPD

Stáhnout

Zřizovací listina

Stáhnout

Návrh rozpočtu a střednědobý výhled

 

Facebook

Image

Projekt OP VVV „Podpora vzájemného učení pedagogů MŠ“
reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000523

Šablony pro MŠ Madolinka
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0005502
je spolufinancován Evropskou unií.
Od 1.9.2017 do 31.8. 2019 bude v MŠ Madolinka realizován projekt
„Šablony pro MŠ Madolinka“. Projekt je zaměřen na podporu rozvoje čtenářské a matematické pregramotnosti, kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a podporu osobnostního a sociálního rozvoje pedagogů, sdílení zkušeností a spolupráce s rodiči dětí MŠ.

Image

Projekt
V MŠ MADOLINKA POZNÁVÁME KULTURU NAŠICH SOUSEDŮ
CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001285
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat:
Osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z MŠ do ZŠ, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.

©Rubiq 2018