Úřední deska


Stáhnout

Rozpočet pro rok 2021

Stáhnout

Návrh rozpočtu 2021

Stáhnout

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 2020

Stáhnout

Výsledné školné pro školní rok 2018/19

Stáhnout

Kritéria pro přijímání děti pro školní rok 2019 - 20

Stáhnout

Evidenční list pro dítě v MŠ

Stáhnout

Střednědobý výhled rozpočtu PO

Stáhnout

Příspěvkové ořganizace zřizované USC

Stáhnout

Výkaz zisku a ztrát

Stáhnout

Školní řád 2019

Stáhnout

Vnitřní řád školní jídelny

Stáhnout

Školní vzdělávací program

Stáhnout

Šablona pro MŠ Madolinka

Stáhnout

Pověřenec GRPD

Stáhnout

Neinvestiční náklady 2019

Stáhnout

Zřizovací listina

Stáhnout

Návrh rozpočtu a střednědobý výhled 2019

Stáhnout

Výroční zpráva 2018/2019

Stáhnout

Rozvaha 2018

Stáhnout

Rozvaha 2018 - příloha

Facebook

Image

Projekt OP VVV „Podpora vzájemného učení pedagogů MŠ“
reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000523

Šablony II. pro MŠ Madolinka
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014891
je spolufinancován Evropskou unií.
Od 1.9.2019 do 31.8. 2021 bude v MŠ Madolinka realizován projekt
„Šablony pro MŠ Madolinka“. Projekt je zaměřen na podporu rozvoje čtenářské a matematické pregramotnosti, kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a podporu osobnostního a sociálního rozvoje pedagogů, sdílení zkušeností a spolupráce s rodiči dětí MŠ.

Image

Projekt
V MŠ MADOLINKA POZNÁVÁME KULTURU NAŠICH SOUSEDŮ
CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001285
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat:
Osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z MŠ do ZŠ, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.

©Rubiq 2018