Úřední deska


Stáhnout

Přihláška letní provoz 2021 - Word

Stáhnout

Přihláška letní provoz 2021 - PDF

Stáhnout

Přihláška na prázdninový provoz

Stáhnout

Provozní podmínky chodu MŠ v době Covid19

Stáhnout

Výpočet školného pro rok 2020/2021

Stáhnout

Schválený rozpočet pro rok 2021

Stáhnout

Výroční zpráva 2019/2020

Stáhnout

Čestné prohlášení

Stáhnout

Návrh rozpočtu 2021

Stáhnout

Výkaz zisku a ztrát

Stáhnout

Zápis do MŠ Madolinka 2020

Stáhnout

Rozpočet pro rok 2021

Stáhnout

Příspěvkové ořganizace zřizované USC

Stáhnout

Šablona pro MŠ Madolinka

Stáhnout

Pověřenec GRPD

Stáhnout

Školní řád 2019

Stáhnout

Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let

Stáhnout

Školní vzdělávací program

Stáhnout

Střednědobý výhled rozpočtu PO

Stáhnout

Vnitřní řád školní jídelny

Stáhnout

Zřizovací listina

Stáhnout

Evidenční list pro dítě v MŠ

 
 
 

Facebook

Facebook reports: An access token is required to request this resource.
Image

V MŠ MADOLINKA POZNÁVÁME KULTURY NAŠICH SOUSEDŮ II.
CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001969 je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na podporu mateřských, základních a středních škol především ve vztahu vytváření inkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (dětí s OMJ). Realizace projektů přispěje k sociální soudržnosti, chápání a respektování sociokulturní rozmanitosti a vztahu k okolnímu prostředí, k porozumění a toleranci odlišných kultur.

Image

Projekt OP VVV „Podpora vzájemného učení pedagogů MŠ“
reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000523

Šablony II. pro MŠ Madolinka
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014891
je spolufinancován Evropskou unií.
Od 1.9.2019 do 31.8. 2021 bude v MŠ Madolinka realizován projekt
„Šablony pro MŠ Madolinka“. Projekt je zaměřen na podporu rozvoje čtenářské a matematické pregramotnosti, kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a podporu osobnostního a sociálního rozvoje pedagogů, sdílení zkušeností a spolupráce s rodiči dětí MŠ.

Image

Projekt
V MŠ MADOLINKA POZNÁVÁME KULTURU NAŠICH SOUSEDŮ
CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001285
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat:
Osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z MŠ do ZŠ, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.

©Rubiq 2018