Úřední deska


Stáhnout

Výroční zpráva 2020/2021

Stáhnout

Přihláška do MŠ v době letních prázdnin

Stáhnout

Školní řád 2022

Stáhnout

Dokumenty k přijetí dítěte do MŚ

Stáhnout

NÁVRHY rozpočtů, výhledů 2023/24 MŠ Madolinka

Stáhnout

Výpočet školného pro rok 2021/2022

Stáhnout

Schválený rozpočet pro rok 2021

Stáhnout

Výroční zpráva 2019/2020

Stáhnout

Provozní podmínky chodu MŠ v době Covid19

Stáhnout

Evidenční list pro dítě v MŠ

Stáhnout

Čestné prohlášení

Stáhnout

Návrh rozpočtu 2021

Stáhnout

Pověřenec GRPD

Stáhnout

Výkaz zisku a ztrát

Stáhnout

Vnitřní řád školní jídelny

Stáhnout

Školní vzdělávací program

Stáhnout

Zřizovací listina

Stáhnout

Oznameni - přerušení provozu

 
 
 
 
 

Facebook

Facebook reports: (#200) Provide valid app ID
Image

V MŠ MADOLINKA POZNÁVÁME KULTURY NAŠICH SOUSEDŮ II.
CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001969 je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na podporu mateřských, základních a středních škol především ve vztahu vytváření inkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (dětí s OMJ). Realizace projektů přispěje k sociální soudržnosti, chápání a respektování sociokulturní rozmanitosti a vztahu k okolnímu prostředí, k porozumění a toleranci odlišných kultur.

Image

Projekt OP VVV „Podpora vzájemného učení pedagogů MŠ“
reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000523

Šablony II. pro MŠ Madolinka
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014891
je spolufinancován Evropskou unií.
Od 1.9.2019 do 31.8. 2021 bude v MŠ Madolinka realizován projekt
„Šablony pro MŠ Madolinka“. Projekt je zaměřen na podporu rozvoje čtenářské a matematické pregramotnosti, kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a podporu osobnostního a sociálního rozvoje pedagogů, sdílení zkušeností a spolupráce s rodiči dětí MŠ.

Image

Projekt OP VVV „Podpora vzájemného učení pedagogů MŠ“
reg. č.: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0021278

Šablony III. pro MŠ Madolinka
Číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0021278

Image

Projekt
V MŠ MADOLINKA POZNÁVÁME KULTURU NAŠICH SOUSEDŮ
CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001285
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat:
Osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z MŠ do ZŠ, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.

©Rubiq 2018