Projekty


Akce tradiční


 • Podzimní slavnost školy
 • Brigáda rodičů 
 • Svatomartinský lampionový průvod
 • Mikulášská nadílka (počátek adventu)
 • Masopustní karneval
 • Velikonoční Zajíček (oslava příchodu jara)
 • Karneval čarodějnic
 • Besídka a výtvarné dílny (Vánoce)
 • Návštěva knihovny
 • Týden dětské radosti (oslava Dne dětí)
 • Rozloučení s předškoláky
 • Třídní besídky  – Vánoce a Den Matek

Projekty z oblasti


 • Enviromentální (např. Den Země, Slavnost stromů, projekty Toulcova dvora, recyklohraní apod.)
 • Fond Sidus – 2krát ročně se zapojujeme do Veřejné sbírky na vybavení dětských zdravotnických zařízení
 • výtvarně-dramatické
 • prevence (např. sanitka a návštěva záchranářů, hasiči, Zdravé zoubky apod.)
 • příprava na vstup do mateřské školy – Těšíme se do školky
 • tematické projekty vycházející z ŠVP PV
 • logopedická prevence 
 • předškolní příprava 

Činnosti nad rámec běžného programu


 • divadla, hudební a jiné výchovné programy ve školce – pravidelně jednou za měsíc
 • výlety 
 • atletika ve spolupodílení MČ Prahy 11 a Českým atletickým svazem
 • plavání ve čtvrtek tréninková lekce v Aquapalace Čestlice  •
 • logohrátky s Blankou a Vendulou – průběžně navázání na pravidelné logopedické průpravy s p. SLÁDKOVOU 
 • pohádková školka – spolupráce s nakladatelstvím Albatros
 • pravidelné návštěvy Městské knihovny Opatov – programy pro děti
 • škola v přírodě – 1 týden na jaře 
 • recyklohraní – školní recyklační program pod záštitou MŠMT ČR, který učí děti prohloubit znalosti v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení 
 • Kroužky tance, cvičení, angličtiny a sauna
 • Naše školka byla v rámci projektu „Podpora vzájemného učení pedagogů MŠ“ vybrána jako Centrum kolegiální podpory v oblasti čtenářské pregramotnosti, které by mělo v našem kraji zajistit platformu pro vzájemné učení a setkávání pedagogů a pracovníků ve vzdělávání. Tento projekt je podporován Pedagogickou fakultou Jihočeské university v Českých Budějovicích

Facebook

Facebook reports: (#10) To use 'Page Public Content Access', your use of this endpoint must be reviewed and approved by Facebook. To submit this 'Page Public Content Access' feature for review please read our documentation on reviewable features: https://developers.facebook.com/docs/apps/review.
Image

Projekt OP VVV „Podpora vzájemného učení pedagogů MŠ“
reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000523

Šablony II. pro MŠ Madolinka
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014891
je spolufinancován Evropskou unií.
Od 1.9.2019 do 31.8. 2021 bude v MŠ Madolinka realizován projekt
„Šablony pro MŠ Madolinka“. Projekt je zaměřen na podporu rozvoje čtenářské a matematické pregramotnosti, kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a podporu osobnostního a sociálního rozvoje pedagogů, sdílení zkušeností a spolupráce s rodiči dětí MŠ.

Image

Projekt
V MŠ MADOLINKA POZNÁVÁME KULTURU NAŠICH SOUSEDŮ
CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001285
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat:
Osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z MŠ do ZŠ, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.