Povinné informace

V souladu s novelou zákona č. 250/2000 Sb. (platnost od 21. 3. 2017) zveřejňujeme níže uvedené dokumenty.