Personální obsazení

Ředitelka školy:

Bc. Lucie Havlíková - tel. 602 818 016

Zástupkyně ředitelky:

Pavlína Šajdáková

Učitelky:

Pavlína Šajdáková

Hana Bubelová

Zuzana Zikmundová

Blanka Horká

Vendula Vojtová

Jitka Lamačová

Hana Frühaufová

Veronika Frantálová

Asistentka pedagoga :

Ing.Marcela Vítovcová

Chůva :

Jana Kecová

Školnice:

Martina Chýlová

Správní zaměstnanci:

Jana Kecová
Gábina Nutilová

Vedoucí školní jídelny:

Olga Pelantová

Kuchařky:

Irena Švecová
Václava Chromková