O školce


Mateřská škola Madolinka se nachází v panelové zástavbě Jižního Města Opatov v blízkosti Milíčovského lesa a sousedí se základní školou Ke Kateřinkám. K objektu náleží velká zahrada, která je z větší části zatravněna a osázena vzrostlými stromy. Školka je čtyřtřídní a děti jsou rozděleny dle věku na starší a mladší předškolní skupinu, s maximálním počtem 28 dětí na třídu. Ve školce pracuje 9 kvalifikovaných učitelek, 2 asistenti pedagoga a 7 provozních zaměstnanců. V našem týmu pracují zkušení pedagogové, kteří jsou i nadále motivováni učit se a přijímat nové poznatky ve prospěch rozvoje a vzdělávání vašich dětí.


Naše školka nabízí dětem rozlehlou a profesionálně vybavenou zahradu pro podporu dětské fantazie a pohybových aktivit.

Image

Bc. Lucie Havlíková

ředitelka mateřské školy Madolinka


Milí rodiče, milí přátelé,

Sleduji s radostí, jak se děti do školky těší a jak se jim ani někdy nechce domů. Myslím s radostí i na to, že se nám podařilo najít laskavé a trpělivé učitelky, které mají spoustu kreativních nápadů a energie. A jsem opravdu ráda, že naše děti mají tak aktivní rodiče, kteří nás podporují a pomáhají nám vytvářet co nejlepší prostředí pro růst našich dětí.
V naší školce se snažíme respektovat jedinečnost každého dítěte a rozvíjet jeho talent a nadání. Nenecháváme bez povšimnutí ani dovednosti, které se dětem zvládat nedaří. Snažíme se společně, aby z dětí vyrostly po všech stránkách vyrovnané bytosti schopné respektovat druhé, vážit si lidské práce, jednat samostatně, otevřeně a statečně. Pomáháme dětem budovat svou vlastní identitu a vytvářet si pevný hodnotový základ pro život.

S přáním krásných dní,
Bc. Lucie Havlíková, ředitelka

Facebook

Facebook reports: (#10) To use 'Page Public Content Access', your use of this endpoint must be reviewed and approved by Facebook. To submit this 'Page Public Content Access' feature for review please read our documentation on reviewable features: https://developers.facebook.com/docs/apps/review.
Image

Projekt OP VVV „Podpora vzájemného učení pedagogů MŠ“
reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000523

Šablony II. pro MŠ Madolinka
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014891
je spolufinancován Evropskou unií.
Od 1.9.2019 do 31.8. 2021 bude v MŠ Madolinka realizován projekt
„Šablony pro MŠ Madolinka“. Projekt je zaměřen na podporu rozvoje čtenářské a matematické pregramotnosti, kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a podporu osobnostního a sociálního rozvoje pedagogů, sdílení zkušeností a spolupráce s rodiči dětí MŠ.

Image

Projekt
V MŠ MADOLINKA POZNÁVÁME KULTURU NAŠICH SOUSEDŮ
CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001285
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat:
Osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z MŠ do ZŠ, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.