O školce


Mateřská škola Madolinka se nachází v panelové zástavbě Jižního Města Opatov v blízkosti Milíčovského lesa a sousedí se základní školou Ke Kateřinkám. K objektu náleží velká zahrada, která je z větší části zatravněna a osázena vzrostlými stromy. Školka je čtyřtřídní a děti jsou rozděleny dle věku na starší a mladší předškolní skupinu, s maximálním počtem 25 dětí na třídu. Ve školce pracuje 9 učitelek, 2 asistenti pedagoga a 7 provozních zaměstnanců. V našem týmu pracují zkušení pedagogové, kteří jsou i nadále motivováni učit se a přijímat nové poznatky ve prospěch rozvoje a vzdělávání vašich dětí.


Naše školka nabízí dětem rozlehlou a profesionálně vybavenou zahradu pro podporu dětské fantazie a pohybových aktivit.

Image

Bc. Lucie Havlíková

ředitelka mateřské školy Madolinka


Milí rodiče, milí přátelé,

Sleduji s radostí, jak se děti do školky těší a jak se jim ani někdy nechce domů. Myslím s radostí i na to, že se nám podařilo najít laskavé a trpělivé učitelky, které mají spoustu kreativních nápadů a energie. A jsem opravdu ráda, že naše děti mají tak aktivní rodiče, kteří nás podporují a pomáhají nám vytvářet co nejlepší prostředí pro růst našich dětí.
V naší školce se snažíme respektovat jedinečnost každého dítěte a rozvíjet jeho talent a nadání. Nenecháváme bez povšimnutí ani dovednosti, které se dětem zvládat nedaří. Snažíme se společně, aby z dětí vyrostly po všech stránkách vyrovnané bytosti schopné respektovat druhé, vážit si lidské práce, jednat samostatně, otevřeně a statečně. Pomáháme dětem budovat svou vlastní identitu a vytvářet si pevný hodnotový základ pro život.

S přáním krásných dní,
Bc. Lucie Havlíková, ředitelka

Facebook

Facebook reports: (#200) Provide valid app ID
Image

V MŠ MADOLINKA POZNÁVÁME KULTURY NAŠICH SOUSEDŮ II.
CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001969 je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na podporu mateřských, základních a středních škol především ve vztahu vytváření inkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (dětí s OMJ). Realizace projektů přispěje k sociální soudržnosti, chápání a respektování sociokulturní rozmanitosti a vztahu k okolnímu prostředí, k porozumění a toleranci odlišných kultur.

Image

Projekt OP VVV „Podpora vzájemného učení pedagogů MŠ“
reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000523

Šablony II. pro MŠ Madolinka
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014891
je spolufinancován Evropskou unií.
Od 1.9.2019 do 31.8. 2021 bude v MŠ Madolinka realizován projekt
„Šablony pro MŠ Madolinka“. Projekt je zaměřen na podporu rozvoje čtenářské a matematické pregramotnosti, kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a podporu osobnostního a sociálního rozvoje pedagogů, sdílení zkušeností a spolupráce s rodiči dětí MŠ.

Image

Projekt OP VVV „Podpora vzájemného učení pedagogů MŠ“
reg. č.: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0021278

Šablony III. pro MŠ Madolinka
Číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0021278

Image

Projekt
V MŠ MADOLINKA POZNÁVÁME KULTURU NAŠICH SOUSEDŮ
CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001285
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat:
Osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z MŠ do ZŠ, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.