Školní jídelna

Školní stravování v mateřské škole zajišťuje vlastní školní kuchyň, která je umístěna v hospodářském pavilonu. Při přípravě jídel postupuje školní jídelna podle Vyhlášky MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování a řídí se platnými výživovými normami. Stravování je v souladu se spotřebním košem, který stanovuje, jaké výživové požadavky má jídlo pro děti předškolního věku splňovat. 

V naší Mateřské škole je dětem je poskytována plnohodnotná strava, je zachována vhodná skladba jídelníčku, dodržována zdravá technologie přípravy pokrmů a nápojů, děti mají ve třídě stále k dispozici dostatek tekutin. Mezi jednotlivými jídly jsou dodržovány vhodné intervaly. Děti jsou motivovány k získání zdravých stravovacích návyků. Zdravé stravování je nedílnou součástí vize školy.

 • Obědy kuchařky MŠ převáží z kuchyně na pojízdných vozících a v kuchyňkách je přerozdělují dětem, k přípravě svačin se rovněž využívá prostor přípravné kuchyňky
 • Každý den (většinou dvakrát) je na jídelníčku ovoce i syrová zelenina
 • Děti dodržují dohodnutá pravidla při stolování
 • Děti mají na jídlo dost času, pomalejší jí podle potřeby
 • Jídlo se dětem vydává esteticky upravené, svačinu si děti berou samostatně, malým dětem je připravována na stolečky, jsou vybízeny, aby vše ochutnaly
 • Pít děti mohou dle potřeb během celého dne – čaj ovocný, bylinný, mošty, ovocné a zeleninové šťávy

Stravovací režim dětí

 • Dětem jsou podávána 3 jídla denně:
 • Dopolední svačina od 9:00 hod /její součástí je ovocný, nebo zeleninový talíř/
 • Oběd: vydávání mezi 12:00 a 12.15hod / polévka, hlavní jídlo/
 • Odpolední svačina: od14:30 hod dle věku dětí

Pitný režim

 • Děti si celoročně nosí vlastní lahve, za jejich obsah a čistotu jsou zodpovědní rodiče
 • Učitelka v případě potřeby dítěti pití doplní dle denní nabídky nápoje

Image

Hospodářka školky: Olga Pelantová
Kuchařky: Lenka Martinovská a Iveta Samková

Jídelníček
tento týden


Stáhnout zde

Postup při omlouvání dětí ze stravování

Nepřítomnost dítěte v MŠ lze oznámit:

1. Telefonicky ten den nejpozději do 8.00 hodin 

     Třída Berušek: 797 972 424

     Třída Kuřátek: 797 972 425

     Třída Žabiček: 797 972 426

     Třída Sluníček: 797 972 427

2. Osobně nejméně den předem – učitelce ve třídě, kam dítě dochází

V těchto případech není pro omluvený den započítáno “stravné “.

Stravné – Výše plateb

Celodenní stravné pro děti od 3- 6 let je 35 Kč 

Celodenní stravné pro děti s odkladem školní docházky je 38 Kč

Úhrada stravného

Platbu stravného je možno hradit dvěma způsoby.

Hotově, každé první úterý v měsíci v kanceláři MŠ (od 6:30 do 8:30) nebo bezhotovostně na účet MŠ v zálohových platbách.

Vyúčtování se provádí dvakrát ročně a zasílá se zpět na účet ze kterého platba přichází.

Informace pro rodiče nově přijatých dětí – platba bude vybírána v hotovosti 3. 9. 2019 od 6:30 do 8:30 u hospodářky školy, rodičům zde bude přidělen VS pro platbu převodem.

Facebook

Facebook reports: (#10) To use 'Page Public Content Access', your use of this endpoint must be reviewed and approved by Facebook. To submit this 'Page Public Content Access' feature for review please read our documentation on reviewable features: https://developers.facebook.com/docs/apps/review.
Image

Projekt OP VVV „Podpora vzájemného učení pedagogů MŠ“
reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000523

Šablony II. pro MŠ Madolinka
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014891
je spolufinancován Evropskou unií.
Od 1.9.2019 do 31.8. 2021 bude v MŠ Madolinka realizován projekt
„Šablony pro MŠ Madolinka“. Projekt je zaměřen na podporu rozvoje čtenářské a matematické pregramotnosti, kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a podporu osobnostního a sociálního rozvoje pedagogů, sdílení zkušeností a spolupráce s rodiči dětí MŠ.

Image

Projekt
V MŠ MADOLINKA POZNÁVÁME KULTURU NAŠICH SOUSEDŮ
CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001285
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat:
Osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z MŠ do ZŠ, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.