Ceny a platby

Ceny stravného:

  • celodenní 32 Kč

  • děti s odkladem školní docházky 36 Kč

Úplata za vzdělávání (školné):

  • školní rok 2017/2018 - 690,- Kč měsíčně

Klub rodičů

  • Ve škole funguje Klub rodičů a přátel školy, z jehož prostředků jsou hrazena divadelní  představení,kulturní  akce, výlety a dárky dětem apod.

Roční příspěvek Klubu rodičů 

  • předškoláci 1300 Kč

  • ostatní 1000 Kč

  • dvouleté děti 1200 Kč