Image

Třída Berušky


Třída Berušek má homogenní uspořádání, ve třídě je 25 dětí ve věku od 3 – 4 let. Hlavním cílem vzdělávání a výchovy je vedení k samostatnosti v sebeobsluze, hygieně a stolování, postupné si přivykání na každodenní činnosti a režim mateřské školy, rozvíjení komunikace s ostatními dětmi, učitelkami a také s dospělým personálem MŠ. Ve třídě se pracuje zejména individuálně, podle potřeb dětí, děti si samy mohou určit, zda se do kolektivní činnosti zapojí či ji budou jen pozorovat. Nejdůležitější činností této věkové skupiny je hra.

Učitelky

Image

Blanka Horká

Vystudovala pedagogické odborné vzdělání na SPgŠ v Praze. Zaměřuje se na hudebně pohybové chvilky, výborně hraje na klavír. Ráda pracuje s odpadovým materiálem a vytváří s dětmi kreativní výrobky. Vede kroužek Logohrátek.
Image

Veronika Frantálová

Vystudovala SPgŠ v Praze. Ráda a dobře hraje na klavír a kytaru. S dětmi se nejraději věnuje výtvarným činnostem. Vzdělání si průběžně doplňuje řadou pedagogických kurzů.
Image

Jana Kecová

Ve třídě pracuje v rámci inkluze jako asistent pedagoga. Ovládá znakovou řeč. Potřebné pedagogické vzdělání si doplňuje.
 

Facebook

Facebook reports: (#10) To use 'Page Public Content Access', your use of this endpoint must be reviewed and approved by Facebook. To submit this 'Page Public Content Access' feature for review please read our documentation on reviewable features: https://developers.facebook.com/docs/apps/review.
Image

Projekt OP VVV „Podpora vzájemného učení pedagogů MŠ“
reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000523

Šablony II. pro MŠ Madolinka
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014891
je spolufinancován Evropskou unií.
Od 1.9.2019 do 31.8. 2021 bude v MŠ Madolinka realizován projekt
„Šablony pro MŠ Madolinka“. Projekt je zaměřen na podporu rozvoje čtenářské a matematické pregramotnosti, kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a podporu osobnostního a sociálního rozvoje pedagogů, sdílení zkušeností a spolupráce s rodiči dětí MŠ.

Image

Projekt
V MŠ MADOLINKA POZNÁVÁME KULTURU NAŠICH SOUSEDŮ
CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001285
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat:
Osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z MŠ do ZŠ, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.