Image

Třída Berušky


Třída Berušek má homogenní uspořádání, ve třídě je 24 dětí ve věku od 3 – 4 let. Hlavním cílem vzdělávání a výchovy je vedení k samostatnosti v sebeobsluze, hygieně a stolování, postupné si přivykání na každodenní činnosti a režim mateřské školy, rozvíjení komunikace s ostatními dětmi, učitelkami a také s dospělým personálem MŠ. Ve třídě se pracuje zejména individuálně, podle potřeb dětí, děti si samy mohou určit, zda se do kolektivní činnosti zapojí či ji budou jen pozorovat. Nejdůležitější činností této věkové skupiny je hra.

Učitelky

Image

Blanka Horká

Vystudovala pedagogické odborné vzdělání na SPgŠ v Praze. Během své 33leté praxe se zaměřuje na hudebně pohybové chvilky, ráda pracuje s odpadovým materiálem a vytváří s dětmi kreativní výrobky. Hraje na klavír. Vede kroužek Logohrátek.
Image

Veronika Frantálová

Vystudovala SPgŠ v Praze, na mateřské škole působí druhým rokem. Ráda a dobře hraje na klavír. S dětmi se nejraději věnuje výtvarným činnostem. Vzdělání si průběžně doplňuje řadou pedagogických kurzů.
Image

Jana Kecová

Ve třídě pracuje od tohoto školního roku v rámci inkluze jako asistent pedagoga. Ovládá znakovou řeč. Potřebné pedagogické vzdělání si doplňuje.
 

Facebook

Image

Projekt OP VVV „Podpora vzájemného učení pedagogů MŠ“
reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000523

Šablony pro MŠ Madolinka
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0005502
je spolufinancován Evropskou unií.
Od 1.9.2017 do 31.8. 2019 bude v MŠ Madolinka realizován projekt
„Šablony pro MŠ Madolinka“. Projekt je zaměřen na podporu rozvoje čtenářské a matematické pregramotnosti, kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a podporu osobnostního a sociálního rozvoje pedagogů, sdílení zkušeností a spolupráce s rodiči dětí MŠ.

Image

Projekt
V MŠ MADOLINKA POZNÁVÁME KULTURU NAŠICH SOUSEDŮ
CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001285
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat:
Osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z MŠ do ZŠ, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.