Image

MŠ Madolinka na pražském Chodově
získala od Lidlu 111 880 korun

Mateřská škola Madolinka, která sídlí v Praze 4 – Chodov, obdržela vítaný dárek. Díky nákupům během prvního dne otevření nové prodejny v hlavním městě v ulici Opatovská, kterou zákazníci najdou v Obchodním centru Opatovská, získala od společnosti Lidl 111 880 korun. Za tuto částku pořídí nové herní prvky na školní zahradu.

Nákupy v nové a již 37. prodejně Lidl v Praze mohli zákazníci 20. ledna využít pro dobrou věc. Z každého nákupu nad 300 Kč uskutečněného v tento den totiž společnost Lidl věnovala 50 Kč ve prospěch Mateřské školy Madolinka. Její vedení společně s dětmi a zástupci společnosti Lidl se tak 11. června mohli radovat z částky 111 880 Kč. Za darované peníze školka, kterou navštěvuje 108 dětí, nakoupí nové herní prvky na školní zahradu.

 „Pro nás je podpora této školky především radost, protože víme, že věnované peníze najdou dobré využití. Zásluhu na této vysoké částce mají ale především místní obyvatelé, kteří na otevření prodejny dorazili v hojném počtu, a za to jim moc děkujeme,” okomentovala darovanou částku mluvčí společnosti Lidl Zuzana Holá.

Celou zprávu si můžete prohlédnout

ZDE

Madolinka ONLINE

Vstoupit do třídy

Aktuality


Před budovu MŠ Madolinka byl dočasně umístěn kontejner na recyklaci textilu, který je k dispozici široké veřejnosti.

Více info

Zaměřujeme se především na všestranný rozvoj dítěte s cílením na estetickou výchovu a zdravý životní styl.

Facebook


Facebook reports: An access token is required to request this resource.

Chceme pro děti vytvořit přátelské prostředí tak, aby se zde cítily jako doma.

Kontakt


Mateřská škola Madolinka

Modletická1402/6

Praha 4 – Chodov, 149 00

Registrace do sítě škol: 1.7. 1995

Zřizovatel: Městská část Praha 11, IČ 00 23 11 26, se sídlem Ocelíkova 672/1, Praha 11, PSČ 149 91 Praha 415

IČ: 63108259

Ředitelka: Bc. Lucie Havlíková
Tel.: +420 602 818 016

Statutární zástupce: Pavlína Šajdáková
Tel.: +420 731 900 769

Hospodářka: Olga Pelantová
Tel.: +420 797 972 428

e-mail: msmodleticka@gmail.com

Tel.: +420 272 910 313

Typ: Celodenní provoz

Kapacita pro rok 2019/2020: 108

Celkem dětí: 108

Provozní doba školky:


Pondělí – Pátek  6:30 – 17:00


Provozní doba jednotlivých tříd:


Berušky 6:30 – 17:00

Kuřátka 6:30 – 17:00

Sluníčka 7:30 – 16:00

Žabičky 7:30 – 16:00

Telefonní spojení:


Berušky +420 797 972 424

Kuřátka +420 797 972 425

Sluníčka +420 797 972 426

Žabičky +420 797 972 427

Image

V MŠ MADOLINKA POZNÁVÁME KULTURY NAŠICH SOUSEDŮ II.
CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001969 je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na podporu mateřských, základních a středních škol především ve vztahu vytváření inkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (dětí s OMJ). Realizace projektů přispěje k sociální soudržnosti, chápání a respektování sociokulturní rozmanitosti a vztahu k okolnímu prostředí, k porozumění a toleranci odlišných kultur.

Image

Projekt OP VVV „Podpora vzájemného učení pedagogů MŠ“
reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000523

Šablony II. pro MŠ Madolinka
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014891
je spolufinancován Evropskou unií.
Od 1.9.2019 do 31.8. 2021 bude v MŠ Madolinka realizován projekt
„Šablony pro MŠ Madolinka“. Projekt je zaměřen na podporu rozvoje čtenářské a matematické pregramotnosti, kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a podporu osobnostního a sociálního rozvoje pedagogů, sdílení zkušeností a spolupráce s rodiči dětí MŠ.

Image

Projekt
V MŠ MADOLINKA POZNÁVÁME KULTURU NAŠICH SOUSEDŮ
CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001285
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat:
Osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z MŠ do ZŠ, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.